Skupaj z'gudmo

Godba

Godbeno društvo Nabrežina je bilo usta­novljeno leta 1897 z nazivom “Franz Josef Musik”. Prvi kapelnik je bil Ferdinand Majcen, ki pa je moral kmalu odpotovati v Ljubljano. Pri vodenju godbe sta se kasneje zvrstila Oreste Zuccon in domačin Ignacij Pertot. Delovanje je bilo dvakrat prekinjeno: najprej zaradi prve svetovne vojne, ki je približala bojišče do Nabrežine, drugič pa v obdobju fašističnega režima, ki je prepovedal delovanje vseh slovenskih društev. Poleg tega je moralo veliko število godbenikov v partizane. Tisti, ki so ostali doma, pa so skrbno hranili inštrumente in imeli občasno na skrivaj vaje po kleteh in skednjih. Leta 1945 se je godbeno delovanje obnovilo pod vodstvom Josipa Devetaka. Slednji je godbo vodil do leta 1967, ko je predal dirigentsko paličico gospodu Stanku Misleju. Nov dirigent je začel prirejati prve tečaje namenjene mladim in tako bistveno pripomogel k preporodu ansambla. Za izjemne zasluge na glasbenem in kulturnem področju je predsednik italijanske republike odlikoval g. Stanka Misleja z naslovom Viteza Republike.

Leta 1997 je godba, ob priliki 100-letnice ustanovitve, izdala priložnostno brošuro o zgodovini godbe. Leta 2001 je godba končno dobila svoj stalni sedež v prostorih bivše klavnice. V novem sedežu je godba leta 2002 praznovala svojo 105. obletnico ustanovitve. Danes vodi godbo prof. Sergio Gratton. Godba šteje priblino 45 članov in sodeluje na vseh važnejših prireditvah v občini in izven nje.

Poleg tradicionalnih koncertov na vaških šagrah in prireditvah, se je godba udeležila številnih gostovanj v matični domovini. Veliko je nastopala tudi v Italiji, in sicer v mestih Boretto, Sassuolo, Montone, Orientano, Roncone in Reggio Calabria. V tujini je godba gostovala v krajih Antwerpen v Belgiji, Bad Hall v Avstriji, na Krku na Hrvaškem, Fraiburgu v Nemčiji in na Madžarskem. Zelo važno za godbeno pomladitev je tudi delovanje glasbene šole, ki že več let deluje v sodelovanju s tržaško Glasbeno Matico.

Repertoar godbe obsega slovenske narodne pesmi, jazz, operne arije in moderne popevke, tako da ima godba za vsako priložnost primerno glasbo.